ESP Logo

ЕСП РАЗВОЈ И УПРАВУВАЊЕ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Зошто ви се потребни компјутерски вештини во секојдневното работење?

Сакате да напишете уредно писмо, да креирате графикон со податоци, да направите презентација или да напишете забелешки а не знаете како? Решението е едноставно – изучување на основни и напредни компјутерски вештини. Најдобриот начин е да научите повеќе компјутерски програми за да можете беспрекорно да ја вршите вашата секојдневна работа.

Кои компјутерски вештини ви се најпотребни?

Најчесто употребувани компјутерски програми се: Word, Excel, PowerPoint и Outlook. Тие им помагаат на оние што ги користат овие програми да создаваат, уредуваат и да управуваат со документи, табели, презентации, електронски пошти, белешки и публикации. Овие алатки станаа популарен избор за лична и професионална употреба кај луѓето, бизнисмените и организациите низ светот. Од голема важност се и Аcсess , Publisher и Onenote, но во зависност од природата на работата. Секоја програма има своја уникатна намена, а подолу може да ги дознаете основните функции за секоја од нив:

Word: Програма за текст користен за создавање, уредување и форматирање на текстуални документи како што се писма, извештаи и резимеа.

Excel: Програма за табеларно организирање, пресметување и анализирање

на нумерички податоци. Програмата, исто така, може да се користи за финансиски податоци, продажбени суми и податоци на резерви.

PowerPoint: Програма за создавање на визуелни презентации со слајдови, слики, текстови и мултимедијални елементи.

Outlook: Програма за електронска пошта и менаџмент на лични информации

користена за управување на електронски пошти, календари, контакти и задачи.

Access: Програма која се користи за создавање и управување на бази за складирање и организирање на голем број бази со податоци.

OneNote: Програма за правење на белешки, користена за забележување и организирање на белешки, идеи и информации.

Publisher: Програма за креирање и објавување на различни документи како што се брошури, флаери и билтени.


Кои се вашите предности со стекнувањето на знаења за компјутерските вештини

Компјутерските вештини обезбедуваат широк спектар на предности во

личните и професионалните сфери. Најважните придобивки од изучувањето на овие

програми се:

·  Универзалност: Големиот број програми и алатки можат да се користат за

различни цели како, на пример, создавање на документи, табели, презентации, електронски пошти и бази на податоци.

 

·  Препознатливост:  Програмите се лесно препознатливи и широко користени, што значи дека многумина веќе се запознаени со нивните функции и интерфејс.

 

·  Компатибилност: Датотеките создадени со овие програми можат лесно да се споделуваат и отвораат од други корисници кои користат иста или компатибилна софтверска алатка. Ова овозможува лесна соработка и споделување документи и датотеки.

 

·  Продуктивност: Вклучуваат голем број на алатки и функции кои можат да помогнат во подобрување на продуктивноста. Тука спаѓаат: шаблони, теми и алатки за автоматизација.

 

·  Приспособливост: Корисниците на овие програми можат да го приспособат изгледот и распоредот на нивните документи, презентации и други датотеки. Со ова работата може да стане поинтересна и професионална

 

·  Интерфејс: Со текот на времето интерфејсот на овие програми претрпел големи промени со цел да се олесни задачата на корисникот. Поради ова, програмите имаат многу корисни и практични функции

 

·  Безбедност: Програмите вклучуваат вградени безбедносни карактеристики

како заштита со лозинка и енкрипција на податоци со цел да се заштитат осетливите

информации.Зошто ви се потребни компјутерски вештини во секојдневното работење?

ЗАКЛУЧОК

Од почетокот на XXI век па сѐ до денес, сѐ повеќе расте влијанието и потребата да се познаваат овие програми, без разлика дали се работи за  поедноставен текст или комплексна табела со формули за пресметување. 

Доколку се одлучите да изучите една од овие програми, ЕСП е тука за вас! ЕСП одржува и пакет курсеви за канцелариско работење (основно, средно и напредно ниво) во кои одеднаш се изучуваат повеќе компјутерски програми.  Со стекнувањето на широк

спектар на знаења од областа на  компјутерските вештини, гарантираме дека вашето секојдневно работење ќе стане поефикасно и поефективно. 

Наскоро ќе можете да прочитате новости, совети и структура на програмите за сите:

Јазични курсеви

Англиски јазик

Германски јазик

Француски јазик

Италијански јазик

Шпански јазик

Турски јазик

Грчки јазик

Руски јазик

Македонски јазик за странци

Албански јазик

Компјутерски курсеви

Канцелариско работење (word, excel, powerpoint)

Графички дизајн (Photoshop, Indesign, Illustrator)

Проектирање (AutoCAD, ArchiCAD)

Програмирање (Python, C++ )

Обуки и работилници

Развивање емотивна интелигенција

Мотивација

Застапување интереси

Решавање проблеми и донесување одлуки

Ефективно водење состаноци

Справување со тешки клиенти

Управување со тешки ситуации

Менаџирање со работна сила од далечина

Тим и градење тимови

Управување со тимови со високи перформанси

Стратешко планирање

Ангажираност на работното место

Управување со промени

Управување со проекти

Презентациски вештини

Иновативност и креативност (надвор од рамката)

Развој и управувањена човечки ресурси

Обука на обучувачи (ToT)

Вештини за преговарање

Стрес и управување со стрес

Ефективно управување со времето

Продажба и техники на продажба

Ефективно лидерство и менаџмент

Комуникациски вештини

Коучинг

Коучингот ќе ви помогне да покренете акција и да го надминете она што ве кочи и не ви овозможува напредок и успех во вашиот личен и професионален живот


Можеби ќе ве интересира:

Пакет за канцелариско работење – напредни техникиMICROSOFT POWERPOINT: 6 НАЧИНИ ДА ЈАНАПРАВИТЕ ВАШАТА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОИНТЕРЕСНА


Пакет за канцелариско работење – основно и средно ниво


Тековни УПИСИ АНГЛИСКИ ЈАЗИК во ЕСП

ОПШТ АНГЛИСКИ А1-Ц1

ИЕЛТС

ТОЕФЛ

Местата се ограничени побрзајте

00
Дена
00
часа
00
Минути
00
секунди

Тековни ЈАЗИЧНИ уписи во ЕСП

ГЕРМАНСКИ ФРАНЦУСКИ

Албански Грчки

Руски Турски

Местата се ограничени побрзајте

00
Дена
00
  часа
00
Минути
00
секунди

Јазик

Компјутери

Обуки и работилници


Коучинг


Настани и опрема


Преводи

За Блогот

е-пошти: esp@esp.com.mk;

info@esp.com.mk

Телефони: 2 32 46 041 / 

075 446 706 /

071 324 170 

22 години на патот до вашата цел – ЕСП